Landbruksavdelingen ved Norsk Folkemuseum har ansvaret for drift av Bygdø Kongsgård. Bygdø Kongsgård omfatter 2000 dekar, med 740 dekar dyrket mark. Bygdø Kongsgård er Oslos største melkeprodusent. Gården er åpen for publikum. Mer om Bygdø Kongsgård.

I 1830-årene tok kong Carl Johan initiativ til å utvikle områdene rundt Bygdø Kongsgård til en folkepark. Det var viktig for den svensknorske kongen at Christiania, som andre europeiske hovedsteder, fikk en park der byens innbyggere kunne spasere. Mer om folkeparken.

Kontaktinformasjon

Bygdø Kongsgård
Norsk Folkemuseum
Tlf: (+47) 22 12 37 00
post@norskfolkemuseum.no

Postboks 720 Skøyen,
N-0214 Oslo

Bygdø Kongsgård

omfatter Bygdø Kongsgårds gårdsbruk, Rohdeløkken, Thulstrupløkken, Strømsborg, Kongeskogen, Hengsengen, Bygdøy Sjøbad og Dronningberget. Området er fredet. Bygdø Kongsgårds hovedbygning og Oscarshall disponeres av H.M Kongen. Om kulturmiljøfredningen.

Familiedag

Søndag 22. sept. 11 - 16
Bondens marked og økologisk gårdsmat fra Bygdø Kongsgård. Åpne fjøs. Potetplukking og ponniriding. Møt minigriser, høns og kaniner. Tine, Oikos og Biodynamisk forening har aktiviteter for barna. Velkommen!