Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent og en arena for formidling av både moderne og historisk landbruk. 

I besøkssenteret vårt kan du møte og lære om de norske hussdyrrasene. Vi ønsker skoleklasser, barnehager og grupper velkommen! Høst og vår har vi gratis lørdagsåpent for alle. Åpningstider 11.00 - 16.30 i besøkssenteret og melkefjøset.

Vi har to store publikumsarrangementer i året: Kuslippdagen den første søndagen i mai og Familiedagen den tredje søndagen i september.

Kontaktinformasjon

Bygdø Kongsgård
Norsk Folkemuseum
Tlf: (+47) 22 12 37 00
post@norskfolkemuseum.no

Postboks 720 Skøyen,
N-0214 Oslo