Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent. I tillegg driver vi et besøkssenter hvor du kan møte og lære om de norske hussdyrrasene. Bygdø Kongsgård omfatter 2000 dekar, med 740 dekar dyrket mark. Vi tar i mot skoleklasser, barnehager og grupper. Gjennom høst og vårsesongen har vi gratis lørdagsåpent for alle interesserte. Åpningstider 11.00 - 16.30 i besøkssenteret og melkefjøset.

Vi har to store publikumsarrangementer i året: Kuslippdagen den første søndagen i mai og Familiedagen den tredje søndagen i september.

Kontaktinformasjon

Bygdø Kongsgård
Norsk Folkemuseum
Tlf: (+47) 22 12 37 00
post@norskfolkemuseum.no

Postboks 720 Skøyen,
N-0214 Oslo