Norsk Folkemuseum mottok en gang før 1959 en stor del av samlingen etter fotograf Gustav Borgen, Kristiania. Det dreier seg om nærmere 60 000 glassplater.

Antatt selvportrett av Gustav Borgen, 1915. Foto: Gustav BorgenGustav Borgen var født i Kristiania i 1865. Han levde og virket som fotograf i Kristiania mellom 1891 og 1922 og døde 61 år gammel i 1926. Lite er kjent om Borgens første tid som fotograf, men i 1891 overtok han Fredrik Klems forretning, som denne hadde startet i 1866 i Universitetsgata 6. Borgen fortsatte driften på samme sted, fram til han i 1899 flyttet sitt atelier til Karl Johans gate. 45. Det er bare enkelte av Fredrik Klems plater som har blitt innlemmet i Gustav Borgens egne protokoller. I 1922 solgte Gustav Borgen forretningen til redaktør Bertrand Marius Steen, som drev den med den danskfødte fotografen Henry T. Schmidt som bestyrer, og med firmanavnet «Borgens Atelier». I 1935 ble firmaet kjøpt av fotograf Thore Fredrik Finne, som i 1939 flyttet det til Karl Johans gate 19, hvor han hadde overtatt farens atelier. Han drev begge firmaene frem til 1952, da han solgte forretningen til fotograf Bent Harald Lund, som drev atelieret med firmanavnet «Fotograf Finne, Bent Lund» til 1987.

Par som danser ballett, 1918. Foto: Gustav BorgenHvor mye av arkivet fra 1922 til 1935 som finnes i samlingen ved Norsk Folkemuseum vet vi ikke, men større gruppebilder og montasjer av klassebilder finnes det noe av. Samlingen er delvis registrert med innskannet bilde, og dette er tilgjengelig for publikum gjennom Primusweb. Ca 45 000 registreringer med bilde er søkbare på navn på bestiller/ avbildet person, om lag en sjettedel har i tillegg blitt katalogisert ytterligere. Selv om dette er en portrettsamling, så er brukspotensialet stort for mange brukergrupper. Det er prominenser av alle slag i samlingen, regjeringsmedlemmer, stortingsmenn, generaler, direktører, forfattere og kunstnere. I tillegg er det mange middelklassefamilier fra Oslo rundt forrige århundreskifte. Det finnes også et stort antall avfotograferinger i materialet, både eldre og samtidige med Borgen. (Kilde: Fotoregistrene).

Portretter. Foto: Gustav Borgen


Museet har to av Borgens originale protokoller, men mangler flere protokoller. Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana har deler av arkivmaterialet.