Norsk Folkemuseum

Landets største kulturhistoriske museum med verdens første friluftsmuseum og store innendørs utstillinger.

Opplevelser

Kom til museet og opplev vår mangfoldige kulturhistorie! Fortid og samtid møtes og historien blir levende gjennom aktiviteter, musikk og folkedans. Vi inviterer til arrangementer og familieprogram hele året.

Utstillinger

Både faste og temporære utstillinger viser museets rikholdige samlinger og tar opp aktuelle tema.

Friluftsmuseet
På Landsbygda og i Gamlebyen vises byggeskikk og dagligliv i by og bygd.

Samlingene

De innholdsrike samlingene omfatter by- og bygdekultur fra 1500-tallet til vår tid og består av gjenstander, bygninger, arkivalia, fotografier og annet bildemateriale. Museet har også en samisk samling.

Forskning

Museet har et aktivt, tverrfaglig forskningsmiljø. Det vitenskapelige personalet representerer fagene etnologi, folkloristikk, antropologi, sosiologi, kunsthistorie og historie.

 Følg oss på Facebook

 Følg oss på Twitter

 Følg oss på YouTube

 Følg oss på Instagram

Vår 2015

Åpent Hverdager 11-15. Helg 11-16.

NF Wilse - bildet av Norge

Fotografi og modernisering
1900 - 1940

Tematustilling om norgesfotografen Anders Beer Wilses omfattende produksjon.

 • Arrangementansvarlig

  Søknadsfrist 30. april 2015

 • TradLab

  Tradisjonslaboratorium – TradLab – er Norsk Folkemuseums tiltak for å bli bedre til å ta vare på den immaterielle kulturarven.

 • By og bygd 46 – 2015

  Gjennom et mangfoldige materialet stiller vi spørsmålet: Hvordan kan vi studere museers kulturgjenstander og menneskers gjenstandskultur?

 • Sammenslåing med Norsk Maritimt Museum

  Norsk Maritimt Museum og Norsk Folkemuseum er slått sammen f.o.m. januar i år.

Kommer snart

Arrangementer

NF
Bunadsdagen

Se og lær om bunader! Vi svarer på det du lurer på. Alle i bunad kommer gratis inn.

10. mai 2015