Norsk Folkemuseum

Landets største kulturhistoriske museum med verdens første friluftsmuseum og store innendørs utstillinger.

Opplevelser

Kom til museet og opplev vår mangfoldige kulturhistorie! Fortid og samtid møtes og historien blir levende gjennom aktiviteter, musikk og folkedans. Vi inviterer til arrangementer og familieprogram hele året.

Utstillinger

Både faste og temporære utstillinger viser museets rikholdige samlinger og tar opp aktuelle tema.

Friluftsmuseet
På Landsbygda og i Gamlebyen vises byggeskikk og dagligliv i by og bygd.

Samlingene

De innholdsrike samlingene omfatter by- og bygdekultur fra 1500-tallet til vår tid og består av gjenstander, bygninger, arkivalia, fotografier og annet bildemateriale. Museet har også en samisk samling.

Forskning

Museet har et aktivt, tverrfaglig forskningsmiljø. Det vitenskapelige personalet representerer fagene etnologi, folkloristikk, antropologi, sosiologi, kunsthistorie og historie.

 Følg oss på Facebook

 Følg oss på Twitter

 Følg oss på YouTube

 Følg oss på Instagram

Sommer 2015

Åpent Alle dager 10-18

NF Sauehald

Det står om saueklipping i svarene på en undersøkelse om sauehold fra 1964. Alle svarene er her.

 • Wilse - bildet av Norge

  Fotografi og modernisering
  1900 - 1940

  Tematustilling om norgesfotografen Anders Beer Wilses omfattende produksjon. Vises ut året.

 • Meld deg på dansegruppen!

  Norsk Folkemuseums dansegruppe starter øvinger i uke 37 og har plass til nye dansere.

 • Gjenfortellinger

  Sommeren 2015 viser museet arbeider av tekstilkunstneren Tove Pedersen, inspirert av en svensk spørreundersøkelse fra 1941 om husdyrhold.
  11.06.15 -13.09.15.

 • Hvorfor er Leikanger prestegård rosa?

  Fargearkeologiske undersøkelser med overraskelser. 

 • Gjenreisningshus

  Norsk Folkemuseum er nå i gang med å dokumentere gjenreisningen av Finnmark etter at den tyske okkupasjonsmakten hadde brent landsdelen ned til grunnen i 1944.

Kommer snart

Arrangementer

NF
Sau - saks - ull

Den årlige saueklippingen i Friluftsmuseet. En klassiker på Norsk Folkemuseum!

6. september 2015